Phát triển sản xuất và kinh doanh, nâng cao đời sống công nhân

.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác vệ sinh môi trường đô thị ngày càng cải thiện, hoạt động sản xuất và kinh doanh tiếp tục được phát triển, đời sống của công nhân lao động được nâng cao.

Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã đưa nhiều xe cơ giới vào phục vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. TRONG ẢNH: Công ty vận hành xe quét đường trên đường Trần Hưng Đạo.  								            Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã đưa nhiều xe cơ giới vào phục vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. TRONG ẢNH: Công ty vận hành xe quét đường trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Từ khi hoạt động theo loại hình doanh nghiệp cổ phần (ngày 1-10-2015) đến hết năm 2019, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã thu gom được 1,45 triệu tấn rác, tăng bình quân 10,5%/năm; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đô thị đạt từ 90-95%, riêng thu gom rác tại quận Hải Châu đạt 100%. Việc xử lý rác theo quy trình chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi rác Khánh Sơn đã thực hiện đúng quy trình và quy định.

Công ty đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ vệ sinh đường phố và trúng thầu dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị tại 7 quận, huyện, thực hiện trong 3 năm từ 2019-2021 với 700 tuyến đường phục vụ (chiếm tỷ lệ 38% so với tổng số tuyến đường trên địa bàn thành phố). Công tác phục vụ vệ sinh môi trường trên sông Hàn và các bãi biển được duy trì thường xuyên, ngày càng được cải thiện. Công tác thu tiền dịch vụ vệ sinh được quan tâm với việc tăng hơn 234.000 hộ dân, hợp đồng.

Công ty đã triển khai thực hiện phương án cơ giới hóa thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, đang tổ chức thực hiện phương án phân loại rác thải tại nguồn (thí điểm tại địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê) và thực hiện tốt chủ trương xây dựng “Nông thôn mới” tại địa bàn huyện Hòa Vang. Cạnh đó, đơn vị cũng triển khai quản lý chất lượng vệ sinh môi trường qua mạng xã hội Facebook và đầu tư, lắp đặt hệ thống GPS trên các phương tiện vận chuyển, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại bãi rác Khánh Sơn và các trạm trung chuyển rác, văn phòng công ty.

Đặc biệt, Đảng ủy Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã chỉ đạo công ty tổ chức phục vụ tốt các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: Tuần lễ Cấp cao APEC (2017), các lễ hội pháo hoa quốc tế và thường xuyên phối hợp với địa phương, đơn vị thực hiện tốt phong trào Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp...

Trong giai đoạn từ năm 2020-2025, trước áp lực và yêu cầu công tác vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn thành phố ngày càng cao, Đảng ủy Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo thu gom, vận chuyển hết lượng rác thải phát sinh trong khu vực nội thành, không để rác tồn đọng qua đêm; thực hiện tốt các nhiệm vụ vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố.

Công ty phát triển các mô hình điểm tập kết thùng rác thân thiện với môi trường, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố gắn với thực hiện công tác đấu thầu và tổ chức thực hiện công tác phục vụ vệ sinh tại các bãi biển, các khu du lịch; đấu thầu công tác thu gom, vận chuyển rác tại các chợ lớn của thành phố. Đơn vị cũng ban hành đơn giá vận chuyển rác để kêu gọi xã hội hóa công tác đầu tư phương tiện; đồng thời đề xuất phương án điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng theo hướng xã hội hóa.

Ngoài ra, công ty còn tích cực tìm kiếm các dự án ODA có quy mô lớn và các dự án tài trợ nhỏ có khả năng đáp ứng, giải quyết nhanh, kịp thời những nhu cầu bức xúc trong công tác vệ sinh môi trường; triển khai đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải nguy hại mới tại bãi rác Khánh Sơn; liên kết, liên doanh với các đối tác có kinh nghiệm công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại và thu hồi, tái chế rác nhằm đạt song hành hiệu quả kinh kế đi đôi với hiệu quả xã hội. Cùng với đó, đơn vị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tổ chức, giám sát công tác thu gom rác thải; phát triển các ứng dụng dịch vụ phục vụ thu gom rác thải trên điện thoại thông minh; tiếp tục thực hiện công tác tinh giảm lao động gián tiếp theo hướng tinh gọn, nâng cao đời sống, tăng thu nhập và chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động...

Tổng doanh thu của toàn công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 967,2 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 9,3%; nộp ngân sách Nhà nước 75,5 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế (từ 2016-2019) là 46,1 tỷ đồng (tăng bình quân hằng năm 9,2%); tỉ lệ chia cổ tức bình quân là 9,6%/năm. Đặc biệt, thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên tăng 11,6%/năm, bình quân thu nhập vào cuối năm 2019 là 7,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,7 triệu đồng/người/tháng so với năm 2015. So với các mục tiêu theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020), khối lượng rác được công ty thu gom và xử lý tăng 1,5%, lợi nhuận trước thuế tăng 1,2%, thu nhập bình quân tăng 3,1%...

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đặt ra mục tiêu tăng khối lượng thu gom và xử lý rác thải bình quân 10%/năm; tổng doanh thu tăng trưởng bình quân từ 5-7%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng 8%/năm; thu nhập bình quân tăng 8%/năm; tỷ lệ chia cổ tức đạt từ 8-10%/năm.

DIỆU HIỀN

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.