Vận hành máy cấy lúa hữu cơ đầu tiên tại Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 31-5, Trung tâm Khuyến ngư-nông-lâm Đà Nẵng (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức trình diễn, giới thiệu máy cấy lúa hữu cơ đầu tiên tại cánh đồng thôn An Trạch, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) nhằm tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, hữu cơ, sinh thái...

Các hộ nông dân sử dụng máy cấy lúa hữu cơ loại kéo bằng tay trên cánh đồng thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các hộ nông dân sử dụng máy cấy lúa hữu cơ loại kéo bằng tay trên cánh đồng thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, Trung tâm Khuyến ngư-nông-lâm Đà Nẵng phối hợp với các hộ nông dân vận hành máy cấy lúa hữu cơ loại kéo, đẩy bằng tay, quy mô nông hộ có giá trị 15 triệu đồng đã cấy lúa hữu cơ trên thửa ruộng rộng 5.000m2. Tiếp đó, các nông dân tiến hành cấy lúa hữu cơ bằng tay trên thửa ruộng bên cạnh với diện tích tương tự để so sánh, đánh giá.

Ông Đặng Văn Hồng, Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư-nông-lâm Đà Nẵng cho biết, đặc thù của sản xuất lúa hữu cơ là phải cấy lúa với mật độ cây lúa đều nhau nhằm dễ làm cỏ, giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật... để có năng suất cao. Trong vụ hè thu này, đơn vị phối hợp với các hộ nông dân cấy lúa bằng máy trên một thửa ruộng và cấy lúa bằng tay trên một thửa ruộng bên cạnh để có cơ sở đánh giá về năng suất, hiệu quả kinh tế, khả năng chống chịu sâu bệnh, mức độ sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật...

Các hộ nông dân đang tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và vận hành máy cấy lúa hữu cơ loại kéo bằng tay. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các hộ nông dân tìm hiểu nguyên lý hoạt động và vận hành máy cấy lúa hữu cơ loại kéo bằng tay. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trong vụ đông xuân 2020-2021, trung tâm tiếp tục phối hợp với các hộ nông dân tiếp tục trình diễn mô hình cấy lúa hữu cơ bằng máy cấy kéo bằng tay như hiện nay, máy cấy có gắn động cơ di chuyển trên mặt ruộng và máy cấy có quy mô lớn trên tổng điện tích 3ha để so sánh, giới thiệu cho các hộ nông dân, hợp tác xã.

Trên cơ sở đó, đơn vị đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ đầu tư một loại máy cấy có quy mô phù hợp cho một hợp tác xã để làm dịch vụ cho hộ nông dân. Việc đầu tư này nhằm thúc đẩy áp dụng cơ giới hóa, kỹ thuật mới vào sản xuất và cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, quy mô lớn, hiện đại. 

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.