Rà soát, kiến nghị về các vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh

.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 4609/VPCP-PL ngày 10-7-2021 truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bí thư tỉnh ủy, thành ủy; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát ngay các vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đất đai, quy hoạch, quản lý tài sản công, thuế..., khẩn trương đề xuất phương án xử lý, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quy phạm pháp luật.

Cụ thể, đối với các vướng mắc liên quan đến quy định của luật, pháp lệnh, báo cáo, đề xuất Chính phủ để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung theo quy định; đối với các vướng mắc liên quan đến quy định tại các nghị định, quyết định của Thủ tướng, báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung ngay theo trình tự, thủ tục rút gọn. Riêng đối với các vướng mắc liên quan đến quy định tại các thông tư, kiến nghị các bộ khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo rà soát, đề xuất gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20-7-2021.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích