Sửa trụ tên đường

.

Báo Đà Nẵng vừa nhận được Công văn số 46/VP-TH của Văn phòng HĐND và UBND quận Thanh Khê phản hồi thông tin “Trụ tên đường nghiêng” đăng trên báo số ra ngày 17-1-2019.

Công văn cho biết, Phòng Quản lý đô thị quận Thanh Khê đã khảo sát và phối hợp với Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng xử lý, khắc phục trụ tên đường Bàu Trảng 6 - Bàu Trảng 3 bị nghiêng mà Báo Đà Nẵng phản ánh.

PHÒNG BẠN ĐỌC
 

;
;
.
.
.
.
.