Sửa tấm đanh hố thoát nước và dầm bó vỉa

.

Báo Đà Nẵng vừa nhận được Công văn số 238/CTTNXLNT-KT của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải (TN-XLNT) phản hồi thông tin “Tấm đanh bị vỡ” đăng số báo ra ngày 26-3, phản ánh tấm đanh hố thoát nước trước nhà số 10 Trần Phú (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) bị vỡ.

Ngoài ra, tại ngã ba đường Như Nguyệt giáp với một đường chưa có tên, gần nhà hàng Vườn Quê (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) có một thanh đá bó vỉa hè đồng thời là tấm chắn hố ga bị cạy để lại miệng hố sâu.

Công ty TN-XLNT đã kiểm tra thực tế hai điểm nói trên, lắp đặt lại đan mương thu mới và sửa chữa hư hỏng trước nhà số 10 Trần Phú, đồng thời sửa dầm bó vỉa trên đường Như Nguyệt, hoàn thành vào ngày 29-3.

PHÒNG BẠN ĐỌC

;
;
.
.
.
.
.