51 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXII

ĐNO - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đã công bố danh sách 51 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dưới đây là danh sách 51 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồ họa: MAI ANH 

;
;
.
.
.
.