8 trường hợp khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế đúng tuyến từ 1-3-2021

ĐNO - Theo Thông tư 30/2020/TT-BYT, từ ngày 1-3-2021 sẽ có 8 trường hợp được xem là khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) đúng tuyến. 

 

 Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.