"5 không" của chiến dịch đặc biệt

ĐNO - Đà Nẵng đang áp dụng nhiều biện pháp mạnh trong vòng 7 ngày (kể từ ngày 16-8-2021) để quyết tâm kiểm soát Covid-19. Và để chiến dịch đặc biệt này thành công, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện mục tiêu “5 không”.

Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.