Chế độ hỗ trợ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch

ĐNO - Tại kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa X đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Cụ thể các mức hỗ trợ như sau.

Đồ hoạ: THANH HUYỀN-H.N

;
;
.
.
.
.