Những con số đáng lưu ý về biến đổi khí hậu

ĐNO - Biến đổi khí hậu mà biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng đã tạo nên thời tiết cực đoan hiện nay. Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đã đưa ra những con số đáng chú ý.

Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.