Quyền lợi tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

ĐNO - Bảo hiểm y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh. Đặc biệt, với những người tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, quyền lợi được nâng lên rất nhiều.

 

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.