Infographic - Đà Nẵng 3 năm liên tiếp dẫn đầu các địa phương về chuyển đổi số

ĐNO - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng về chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh – DTI năm 2022. Đây là năm thứ ba Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đánh giá và công bố xếp hạng về chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương. Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong việc triển khai nhiều ứng dụng, tiện ích để người dân và doanh nghiệp sử dụng trên môi trường số.

 

Đồ họa: Q.C - B.T 

;
;
.
.
.
.