Infographic - Tổng kiểm soát ô-tô kinh doanh vận tải trên toàn quốc từ 1-8 đến 15-10-2023

ĐNO - Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự, an toàn giao thông trong thời gian gần đây, nhất là tai nạn giao thông do xe ô-tô kinh doanh vận tải diễn ra vẫn chiếm từ 30% - 40% tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ, Bộ Công an ban hành Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Kế hoạch được triển khai từ ngày 1-8 đến ngày 15-10-2023.

 THU DUYÊN - B.T

;
;
.
.
.
.