Infographic: Khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu

ĐNO - Thông tư 13/2023/TT-BYT của Bộ Y tế, có hiệu lực từ 15-8-2023 ấn định khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu, khung giá ngày giường điều trị theo yêu cầu tại cơ sở y tế của nhà nước.

Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.