Đà Nẵng đề nghị được công bố mẫu bệnh phẩm nhiễm SARS-CoV-2

.

ĐNO - Ngày 11-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký công văn gửi Bộ Y tế về việc cho phép Đà Nẵng công bố khẳng định mẫu bệnh phẩm Covid-19 có kết quả dương tính.

Theo đó, ngày 6-3, Bộ Y tế ban hành Quyết định 791/QĐ-BYT cho phép Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng thực hiện chẩn đoán Covid-19. Liên quan đến việc tự chủ động xét nghiệm Covid-19, Bộ Y tế đề nghị CDC Đà Nẵng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện trường hợp dương tính hoặc nghi ngờ Covid-19 cần chuyển ngay mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur Nha Trang để làm xét nghiệm khẳng định.

Từ ngày 6 đến 9-3, CDC Đà Nẵng đã thực hiện 139 mẫu bệnh phẩm Covid-19, trong đó có 136 mẫu có kết quả âm tính, 3 mẫu có kết quả dương tính (Đà Nẵng 2 mẫu, Quảng Nam 1 mẫu).

Đối với những mẫu có kết quả dương tính, CDC tiếp tục gửi đi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm khẳng định, theo đúng yêu cầu mà Bộ Y tế ban hành tại Điều 2, Quyết định 791/QĐ-BYT. Kết quả khẳng định xét nghiệm dương tính của Viện Pasteur Nha Trang trùng khớp với kết quả xét nghiệm của CDC Đà Nẵng.

Để chủ động các biện pháp cách ly, can thiệp y tế kịp thời trong việc phòng, chống Covid-19, UBND thành phố đề nghị Bộ Y tế cho phép CDC Đà Nẵng được công bố khẳng định đối với những mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.