Phân bổ tối thiểu 9.700 mẫu xét nghiệm/ngày cho các cơ sở xét nghiệm

.

ĐNO - Sở Y tế thành phố vừa ban hành Công văn số 4185/SYT-QLHNYT gửi UBND các quận, huyện, sở, ngành và các đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn về việc triển khai Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 5-9 của UBND thành phố về tổ chức xét nghiệm cho người dân trên toàn địa bàn.

Theo kế hoạch này, ngành y tế thành phố dự kiến phân bổ tối thiểu 9.700 mẫu xét nghiệm bằng RT-PCR/ngày cho các đơn vị, cơ sở y tế để thực hiện việc xét nghiệm trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế đề nghị UBND các quận, huyện phối hợp trung tâm y tế quận, huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố để đánh giá, quyết định thiết lập vùng đỏ, vùng vàng, vùng xanh trên địa bàn quản lý và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xét nghiệm tương ứng.

Trong đó, xây dựng phương án, kế hoạch lấy mẫu tại địa phương trong thời gian từ ngày 6 đến 20-9 với 2 đợt xét nghiệm cách nhau 7 ngày, phấn đấu hoàn thành mỗi đợt lấy mẫu trong 3 ngày.

Đồng thời, chủ trì, giao trách nhiệm cho Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Công an phường, xã và các ban, ngành, đoàn thể, hội địa phương lập danh sách, số lượng đối tượng xét nghiệm đúng tiêu chuẩn theo từng nhóm đối tượng, bảo đảm lấy mẫu theo nguyên tắc “cuốn chiếu” và các yêu cầu phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, đề nghị Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp chỉ đạo các doanh nghiệp có tổ chức làm việc trong phạm vi quản lý chủ động ký hợp đồng xét nghiệm với các cơ sở y tế đủ năng lực thực hiện xét nghiệm.

Trên cơ sở đánh giá nguy cơ và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tối thiểu 50% người lao động ở mỗi bộ phận làm việc, trong các nhóm nhân viên, người lao động có cùng nguy cơ lây nhiễm với tần suất 3-5 ngày/lần.

Đề nghị Sở Công thương chỉ đạo các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động tổ chức xét nghiệm 7 ngày/lần cho người lao động và 3 ngày/lần cho nhân viên giao hàng.

Ngoài ra, Sở Y tế đề nghị các đơn vị đủ năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với CDC, trung tâm y tế quận, huyện hoàn thành đúng mục tiêu, tiến độ đề ra và số lượng mẫu được phân bổ.

THIÊN DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích