Infographic - Những điểm mới tăng quyền lợi cho người thụ hưởng chính sách BHYT

ĐNO - Nghị định 75/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 19-10-2023 có một số điểm mới đáng chú ý, khi thực hiện sẽ gia tăng quyền lợi cho người thụ hưởng.

 THU DUYÊN - B.T

;
;
.
.
.
.
.