Trường Quân sự Quân khu 5 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19, những ngày qua, Trường Quân sự Quân khu 5 triển khai những cách làm sáng tạo, thiết thực vừa bảo đảm an toàn về dịch tễ, vừa bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch giáo dục, đào tạo của nhà trường.

Từ ngày 1-4 đến nay, các lớp học tại Trường Quân sự Quân khu 5 bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống Covid-19.  Ảnh: THANH QUẢNG
Từ ngày 1-4 đến nay, các lớp học tại Trường Quân sự Quân khu 5 bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống Covid-19. Ảnh: THANH QUẢNG

Theo đó, trường đã tổ chức rà soát, bố trí cho một bộ phận cán bộ, giáo viên, nhân viên tự cách ly tại gia đình và doanh trại đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công tác vệ sinh, sát khuẩn trong sinh hoạt, học tập, công tác; 100% cán bộ, giáo viên, học viên đều đeo khẩu trang khi học tập, sinh hoạt tập trung.

Đặc biệt, để hoạt động giảng dạy không bị gián đoạn, trường sắp xếp lại giảng đường, liên kết hệ thống âm thanh, máy chiếu, học viên theo dõi trực tiếp qua hệ thống âm thanh, màn chiếu đã được kết nối, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình huấn luyện.

TRƯƠNG THANH QUẢNG

;
;
.
.
.
.
.