Tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19, theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Chính phủ.

Theo đó, hộ kinh doanh cá thể ngừng kinh doanh tạm thời, người lao động tạm dừng, mất việc nhận hỗ trợ phải bảo đảm các điều kiện sau: Đối với hộ kinh doanh cá thể, có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, xác định tại thời điểm ngày 15-1-2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế, kê khai giấy đề nghị hỗ trợ (theo mẫu số 2 được niêm yết tại UBND phường, xã) gửi UBND phường, xã xác nhận về tạm ngừng kinh doanh để địa phương lập danh sách gửi về Chi cục Thuế quận, huyện thẩm định (trong 2 ngày làm việc) để trình UBND quận, huyện.

Trong vòng 3 ngày, UBND quận, huyện rà soát thẩm định, gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổng hợp danh sách trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, UBND xã, phường hướng dẫn người lao động kê khai (theo mẫu số 3 đã được niêm yết tại UBND phường, xã). UBND phường, xã rà soát, xác nhận mức thu nhập tổng hợp danh sách trình UBND quận, huyện thẩm định, sau đó gửi cho Sở LĐ-TB&XH tổng hợp danh sách trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Ngoài ra, đối với người lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) bị mất việc, UBND phường, xã xác nhận bảo đảm điều kiện về cư trú hợp pháp tại địa phương, sau đó công khai danh sách dưới sự giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội. Từ phường, xã, danh sách đủ điều kiện cũng được trình lên UBND quận, huyện thẩm định sau đó gửi cho Sở LĐ-TB&XH để trình cho Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.                  

   T.S
 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.