Đại hội Đảng bộ phường Hòa Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực để hoàn thành nhiệm vụ

.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Thường trực HĐND, UBND quận, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của quận Liên Chiểu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hòa Minh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức với tinh thần quyết liệt, sáng tạo để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, Đảng bộ phường Hòa Minh đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong ảnh: Trang trí phục vụ Đại hội Đảng bộ phường Hòa Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐOÀN SƠN
Với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, Đảng bộ phường Hòa Minh đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong ảnh: Trang trí phục vụ Đại hội Đảng bộ phường Hòa Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐOÀN SƠN

Phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Ông Đặng Công Chúng, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Trong nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, kinh tế địa phương có bước phát triển tích cực theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp và giảm dần tỷ trọng ngư nông nghiệp theo định hướng của Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ phường đề ra. Giá trị kinh tế thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu quận giao.

Công tác thu ngân sách trên địa bàn được UBND phường thường xuyên chỉ đạo thu bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng phối hợp giữa Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật. Do đó, thu ngân sách phường hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu; năm 2015 đạt 144,86% (6,07 tỷ đồng/4,2 tỷ đồng), năm 2019 đạt 134,3% (12,449 tỷ đồng/9,270 tỷ đồng). Nhìn chung, các khoản thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước và vượt so với Nghị quyết đại hội đề ra.

Việc đầu tư chỉnh trang đô thị, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần tạo nên bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, tạo thêm điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn phường. Công tác quản lý đô thị được quan tâm đúng mức nên từ năm 2015 đến nay, các trường hợp xây dựng trái phép đều được xử lý triệt để, việc triển khai các dự án trên địa bàn gặp nhiều thuận lợi.

Phường đã xây dựng nhiều mô hình tự quản về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông như: “Tuyến đường văn hóa văn minh đô thị”; “Tổ dân phố không rác”; “Khu chung cư không rác”... phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển phường theo hướng văn minh, hiện đại. Công tác an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, đến nay đời sống của các gia đình chính sách bảo đảm ổn định, không có hộ chính sách thuộc diện hộ nghèo, nhà tạm. 5 năm qua, phường đã có nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo và đã hỗ trợ cho 5.337 lượt hộ nghèo thoát nghèo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị”, phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp” được duy trì thường xuyên, hiệu quả.

Đảng ủy phường đã lãnh đạo thực hiện có kết quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an, ban bảo vệ dân phố và đội dân phòng. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương luôn được quan tâm chú trọng, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phạm Thị Như Hồng, công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt. Đảng bộ phường coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Đảng bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu xây dựng đoàn kết nội bộ Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên nhằm chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện vi phạm nguyên tắc của Đảng. Đảng ủy kịp thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, chi bộ trực thuộc và cán bộ đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương pháp, cách làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Công tác dân vận luôn được quan tâm chú trọng. Lực lượng làm công tác dân vận đã làm tốt công tác phối, kết hợp vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hòa Minh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. TRONG ẢNH: Đảng ủy phường Hòa Minh khen thưởng công tác Đảng năm 2019. 			  Ảnh: ĐOÀN SƠN
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hòa Minh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. TRONG ẢNH: Đảng ủy phường Hòa Minh khen thưởng công tác Đảng năm 2019. Ảnh: ĐOÀN SƠN

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phát triển 100 đảng viên (đạt 133% so với Nghị quyết đề ra), những đảng viên mới kết nạp đã phát huy được tính tiên phong, gương mẫu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Công tác xây dựng chính quyền được thực hiện với nhiều hoạt động nổi bật. Năng lực, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quá trình chỉ đạo, điều hành bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, có nhiều giải pháp hữu hiệu phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể một cách toàn diện. 5 năm qua, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội phường không ngừng phát huy sáng tạo, chủ động xây dựng, phát hiện những nhân tố mới; xây dựng những mô hình làm điểm có hiệu quả và được nhân rộng, tạo sự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động từ phường đến khu dân cư.

Đảng bộ phường Hòa Minh đã lãnh đạo chặt chẽ công tác xây dựng chi bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, coi đó là mấu chốt để xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện. Tỷ lệ chi bộ đạt mức chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm là 80% (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra là 80%), tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm là 82% (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra là 80%). Đảng bộ đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong 5 năm liền.

Một số kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2015-2020

­- Tổng giá trị thương mại - dịch vụ cả nhiệm kỳ đạt 2.695,6 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân giai đoạn (2015-2020) là 102,7 %; chiếm tỷ trọng 54,86%.

- Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Tổng giá trị sản phẩm 562,8 (2.148,06) tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân giai đoạn (2015-2020) là 103,06%; chiếm tỷ trọng 44,06% trong cơ cấu kinh tế của phường. Tổng giá trị đánh bắt hải sản trong nhiệm kỳ qua đạt 48,375 (48,345) tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân giai đoạn (2015-2020) là 76,03 %; chiếm tỷ trọng 1,08%.

- Thu ngân sách phường hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, năm 2015 đạt 144,86% (6,07 tỷ/4,2 tỷ), năm 2016 đạt 131,59% (7,12/5,41), năm 2017 đạt 116,34% (5,93/5,1), năm 2018 đạt 141,76% (8,8/6,2), năm 2019 đạt 134,3% (12,449 tỷ/9,270 tỷ). Nhìn chung, các khoản thu ngân sách đạt và vượt so với chỉ tiêu quận giao và vượt so với nghị quyết đại hội đề ra.

- Giảm 5.337 lượt hộ nghèo, xây dựng 11 nhà và sửa chữa 58 nhà đại đoàn kết cho người nghèo; xây mới 43 nhà và sửa chữa 120 nhà cho hộ chính sách.

- Hằng năm tổ chức đăng ký, quản lý công dân tuổi 17, công dân trong diện tuổi gọi nhập ngũ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm về chất lượng.

- Hằng năm bình quân có 85,77% gia đình văn hóa, 52,23% tổ dân phố văn hóa, 63,14% tổ dân phố không có tội phạm, tệ nạn xã hội và 88,9% gia tộc không có tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Tỷ lệ chi bộ đạt mức chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm là 80%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm là 82%, phát triển được 100 đảng viên. Đảng bộ phường Hòa Minh đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong 5 năm liền.

ĐOÀN SƠN

;
;
.
.
.
.
.