Đề nghị truy xét, thu hồi 22 sổ đỏ bị người khác chiếm giữ bất hợp pháp

.

ĐNO - Ngày 27-8, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cung cấp thông tin liên quan đến sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ ở Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Sơn Trà.

Theo đó, bà D.T.N.A (41 tuổi, chuyên viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Sơn Trà) được phân công thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính về chuyển quyền sử dụng đất, đã giao 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của công dân nộp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Sơn Trà cho bà Đ.T.N.L (41 tuổi, người quen biết với bà D.T.N.A) mượn.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo thành phố; đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố thống kê, báo cáo chi tiết 22 sổ đỏ nói trên; đồng thời rà soát lại toàn bộ quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố, báo cáo về Sở và tham mưu giải pháp chấn chỉnh, xử lý nếu phát hiện sai phạm. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Công an thành phố sớm truy xét, thu hồi các sổ đỏ của công dân bị người khác chiếm giữ bất hợp pháp để Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Sơn Trà trả kết quả cho công dân và truy cứu trách nhiệm cá nhân có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã thành lập đoàn thanh tra do giám đốc sở làm trưởng đoàn để thanh tra việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Sơn Trà; xử lý nghiêm sai phạm sau khi có kết quả thanh tra.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.