Phát huy hiệu quả giám sát thực thi công vụ

.

Trong thời gian qua, hoạt động giám sát về kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ của Đảng đoàn HĐND thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, giúp hoạt động công vụ đúng hướng, góp phần đưa chủ trương, pháp luật đi vào cuộc sống, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thông qua các cuộc họp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát về kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ của Đảng đoàn HĐND thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Thông qua các cuộc họp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát về kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ của Đảng đoàn HĐND thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Ông Lê Minh Trung, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động giám sát trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương thực sự là kết quả nổi bật, là dấu ấn của HĐND thành phố trong thời gian qua.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng đoàn HĐND thành phố đã lãnh đạo HĐND thành phố ban hành 309 nghị quyết, Thường trực HĐND thành phố ban hành 414 thông báo kết luận; triển khai 30 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó, 3 chuyên đề của HĐND thành phố; 3 chuyên đề của Thường trực HĐND và 24 chuyên đề của các Ban HĐND thành phố. Tiêu biểu như: giám sát về quy hoạch treo, thiết chế văn hóa, môi trường, đất rẻo, cải cách hành chính, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập…; tổ chức 6 lần chương trình “HĐND với cử tri”, thực hiện chất vấn 369 nội dung tại các kỳ họp.

Trên cơ sở nghị quyết, kết luận được ban hành, Đảng đoàn HĐND thành phố đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố; trong đó chú trọng chất lượng, hiệu quả giám sát về trách nhiệm công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nội dung giám sát được lựa chọn, tập trung vào những vấn đề quan trọng, bất cập kéo dài, có tác động lớn đến đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Đặc biệt, Đảng đoàn đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy chế đối với một số vụ, việc quan trọng chậm trễ, sai phạm như: dự án chung cư An Trung 2, Nhà máy nước Hòa Liên, Khu công viên phần mềm số 2 và một số đơn thư tồn đọng, kéo dài; phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giám sát về trách nhiệm công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính qua công tác tham gia xây dựng chính quyền…

Đối với 182 nội dung lớn được đề ra trong các nghị quyết và thông báo kết luận từ đầu nhiệm kỳ đến nay (chưa kể các nhiệm vụ thường xuyên), Đảng đoàn HĐND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai giám sát thực hiện, trong đó đã hoàn thành 135 nội dung, 47 nội dung đang tiếp tục triển khai thực hiện. Đối với 414 kết luận của Thường trực HĐND, đến nay các cơ quan chức năng đã hoàn thành 371 nội dung, còn 43 nội dung đang triển khai thực hiện.

Ngoài các hoạt động nêu trên, Đảng đoàn HĐND luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố thực hiện nghiêm công tác dân nguyện. Theo đó, Thường trực HĐND thành phố đã chuyển 1.248 đơn, thư đến UBND thành phố và ngành, địa phương, đã giám sát kết quả xử lý 1.193 đơn, thư (đạt 95,5%); chuyển 1.638 kiến nghị, phản ánh của cử tri qua 15 kỳ họp, kết quả giải quyết được 1.321 kiến nghị (chiếm 80,6%); còn 317 kiến nghị đang triển khai thực hiện (trong đó có 162 kiến nghị chưa đến hạn báo cáo).

Trên cơ sở Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, Đảng đoàn đã chỉ đạo Thường trực HĐND thành phố thường xuyên tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện của các sở, ngành, đơn vị; kịp thời kiến nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân chậm trễ trong hoạt động công vụ, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, thực hiện công tác đánh giá cán bộ, công chức khách quan, bảo đảm quy định, làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm; kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với các hoạt động giám sát trách nhiệm gắn với đánh giá cán bộ, Đảng đoàn HĐND thành phố đã lãnh đạo công tác lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với 24 chức danh do HĐND bầu. Đây là hoạt động giám sát công khai quan trọng, góp phần đánh giá năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín, kết quả thực thi công vụ đối với người đứng đầu các cơ quan, tổ chức; thông qua đó phát hiện và xử lý kịp thời những hạn chế, bất cập, các hành vi vi phạm trong hoạt động công vụ của các tổ chức, cá nhân.

Có thể khẳng định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát về kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ của Đảng đoàn HĐND thành phố trong thời gian qua đã đem lại nhiều kết quả tích cực. “Qua hoạt động giám sát đã kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những vướng mắc, bất cập trong công tác, tăng cường, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhất là đối với người đứng đầu các cơ quan chức năng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”, ông Lê Minh Trung nói.  

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.