Thủy điện xả nước lưu lượng lớn để gieo sạ lúa vụ hè thu

.

Ngày 4-5, ông Lê Đình Bản, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung cho biết, hiện hồ thủy điện Sông Bung 4 đang hạn chế phát điện để tích nước, bảo đảm cấp nước trong thời gian còn lại mùa khô năm 2020 theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.

Đến ngày 11-5, công ty sẽ vận hành hồ thủy điện Sông Bung 4 xả nước trở lại về sông Vu Gia với lưu lượng lớn để cấp nước cho các địa phương của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tiến hành đổ ải, gieo sạ lúa hè thu. Sau đó, hồ thủy điện Sông Bung 4 duy trì xả nước về sông Vu Gia với lưu lượng trung bình ngày 30m3/s cho đến ngày 31-8-2020.

Để bảo đảm nguồn nước phục vụ đổ ải, gieo sạ cũng như tưới dưỡng lúa vụ hè thu và cấp nước sinh hoạt cho các địa phương ở hạ du sông Vu Gia từ nay đến cuối mùa khô năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam chỉ đạo chủ hồ thủy điện A Vương và Đak Mi 4 vận hành xả nước về sông Vu Gia theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Các hồ thủy điện Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6 vận hành xả nước về hạ du với lưu lượng không nhỏ hơn lưu lượng nước về hồ để duy trì dòng chảy ở hạ lưu sông Vu Gia; đồng thời, bảo đảm thời gian vận hành theo đúng quy định của quy trình vận hành liên hồ.

NAM TRÂN

;
;
.
.
.
.
.