Tháo dỡ các công trình xây dựng chặn suối, tích nước

.

Ngày 31-3, Báo Đà Nẵng nhận được 2 phiếu chuyển số 954/PC-VP và số 955/PC-VP ngày 27-3-2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ về việc xử lý phản ánh của Báo Đà Nẵng trong các bài viết “Khu du lịch đua nhau chặn suối để tích nước” (số báo ra ngày 17-3) và “Lại phá đồi núi lấy mặt bằng” (số báo ra ngày 19-3).

Theo đó, đối với bài viết “Khu du lịch đua nhau chặn suối để tích nước”, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Du lịch, UBND huyện Hòa Vang và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật; yêu cầu khẩn trương tháo dỡ các công trình xây dựng để ngăn, tích nước tại khu vực; đồng thời trả lời nội dung phản ánh của Báo Đà Nẵng; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 10-4-2020.

Đối với nội dung bài viết “Lại phá đồi núi lấy mặt bằng”, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật; tịch thu toàn bộ khối lượng đất đồi khai thác trái phép; yêu cầu khẩn trương hoàn trả mặt bằng và tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại khu vực; trả lời nội dung phản ánh của Báo Đà Nẵng; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong tháng 3-2020.

NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.