Tình hình tai nạn giao thông cả nước tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ các năm

ĐNO - Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 11 tháng qua, tình hình tai nạn giao thông trong cả nước tiếp tục giảm so với cùng kỳ các năm trên cả 3 tiêu chí. 11 tháng năm 2020, cả nước xảy ra 12.985 vụ tai nạn giao thông khiến 6.048 người chết.

 Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.