ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020-2025

Nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ

.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, sự hướng dẫn và tạo điều kiện của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; sự phối hợp công tác của các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, dân chủ, trí tuệ tập thể cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, dân chủ, trí tuệ tập thể cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Đồng hành những chủ trương lớn của thành phố

Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố hiện quản lý 97 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 52 đảng bộ và 45 chi bộ với hơn 6.200 đảng viên. Phó Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Thị Kim Hoa cho biết, Đảng ủy khối không có chính quyền cùng cấp, đảng viên trong khối công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và một số doanh nghiệp. Vì vậy, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng gắn bó chặt chẽ với kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Đảng và đảng viên tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng thành phố theo những chủ trương lớn, quan trọng, như: Chương trình thành phố “5 không”, “3 có” và “4 an”.

Đặc biệt là việc đánh giá kết quả tổng kết sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Trần Phước Sơn chia sẻ, trong nhiệm kỳ qua, sở đã làm tốt vai trò tham mưu trong lĩnh vực đầu tư, định hướng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Giai đoạn 2015-2020, Đảng ủy sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao; nổi bật là tham mưu thực hiện có hiệu quả 3 năm liên tiếp về chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 cùng với việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thành phố tầm nhìn 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Nhờ đó, giai đoạn 2015-2020, thành phố thu hút được hơn 63.422 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và hơn hơn 1,259 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Giai đoạn 2015-2020, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn thành phố ước tăng bình quân 7,45%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 4.495 USD (gấp 1,38 lần năm 2015). Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 ước thực hiện 129.642,3 tỷ đồng, đạt 107,1% dự toán; tăng bình quân 15,5%/năm với cơ cấu thu bền vững hơn.

Đời sống nhân dân được nâng cao đáng kể. Tình hình chính trị ổn định, an ninh trật tự xã hội được bảo đảm, các chỉ tiêu phát triển thành phố tiếp tục đạt mức cao. Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, tiêu biểu là Tuần lễ Cấp cao APEC 2017... “Những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong nhiệm kỳ qua có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên thuộc Đảng ủy khối”, bà Nguyễn Thị Kim Hoa khẳng định.

Ngoài ra, tổ chức Đảng ở các cơ quan Đảng của thành phố đã lãnh đạo đảng viên tại đơn vị làm tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như phát triển kinh tế -xã hội.

Các tổ chức Đảng ở các cơ quan quản lý Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của thành phố đã lãnh đạo đảng viên trong đơn vị chủ động tham mưu lãnh đạo thành phố ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới. Nhiều lĩnh vực kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển nhanh, hiệu quả như: du lịch, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao.

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều cải thiện đáng kể; an sinh xã hội được bảo đảm, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nhiều thiết chế văn hóa, công trình, di tích lịch sử được đầu tư, trùng tu, tôn tạo.

Ngành giáo dục và y tế có nhiều đổi mới. Nhiều cơ sở y tế, giáo dục được xây dựng hiện đại, áp dụng phương pháp mới, kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân cũng như tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Lĩnh vực quản lý quy hoạch, đô thị, đầu tư, xây dựng cơ bản và tài nguyên, môi trường tiếp tục có nhiều cải tiến, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị

Theo bà Nguyễn Thị Kim Hoa, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận trong tình hình hiện nay, Đảng ủy khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đảng ủy khối Các cơ quan luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Phạm Tấn Xử (thứ 3, từ trái sang) trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2020 cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn.Ảnh: ĐẶNG NỞ
Đảng ủy khối Các cơ quan luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Phạm Tấn Xử (thứ 3, từ trái sang) trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2020 cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn.Ảnh: ĐẶNG NỞ

Bên cạnh việc triển khai tổ chức học tập đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên, Đảng ủy khối đã tổ chức thêm một số lớp tập trung dành cho đảng viên tại các tổ chức cơ sở Đảng có số lượng đảng viên ít nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập. Kết quả bước đầu khá tốt, tiến độ học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết được bảo đảm; nâng cao được chất lượng, hiệu quả.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng lãnh đạo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trọng tâm là xây dựng bản cam kết của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Qua thực hiện, mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn về những biểu hiện của sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; từ đó liên hệ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu; khắc phục nghiêm túc những vấn đề được gợi ý kiểm điểm. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng những việc làm cụ thể của từng vị trí công tác, từng vị trí của mỗi đảng viên, từng chi bộ. Nhờ đó, công tác chuyên môn tại bệnh viện có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2019, lần đầu tiên Bệnh viện Đà Nẵng triển khai thành công gần 419 dịch vụ kỹ thuật mới, mang lại hiệu quả điều trị rất lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu

Bí thư Đảng ủy khối Phạm Tấn Xử cho biết, để có được kết quả trên, một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra là: Đảng ủy khối thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nhất là việc thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy khối luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi tổ chức Đảng, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; từ đó thường xuyên nâng cao nhận thức của các cấp ủy, đảng viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng; đồng thời, tăng cường quản lý đảng viên theo quy định.

Theo ông Phạm Tấn Xử, ở bất kỳ giai đoạn nào cũng phải tạo được sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; đồng thời, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ khối. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, dân chủ, trí tuệ tập thể cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy khối là yếu tố quan trọng để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

ĐẶNG NỞ
 

;
;
.
.
.
.
.