Công tác tuyên truyền tạo niềm tin, sự phấn khởi hướng về Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố

.

Trao đổi với Báo Đà Nẵng về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Mai Thị Thu cho biết công tác truyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố đang ở giai đoạn cao điểm để Đại hội thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố.

Pano cổ động hướng về Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố tại nút giao thông phía đông cầu Sông Hàn.       Ảnh: S.TRUNG
Pano cổ động hướng về Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố tại nút giao thông phía đông cầu Sông Hàn. Ảnh: S.TRUNG

* Từ cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bà đánh giá công tác triển khai nhiệm vụ tuyên truyền đến thời điểm này như thế nào?

- Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động ban hành Hướng dẫn số 61/HD-BTGTU về công tác tư tưởng, tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; Hướng dẫn số 77/HD-BTGTU ngày 22-4-2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên cơ sở hướng dẫn này, các cơ quan có liên quan: Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo và các cơ quan báo, đài của thành phố; Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã xây dựng và triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Cụ thể, các cơ quan báo, đài của thành phố đã mở chuyên mục, chuyên trang chào mừng Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cấp ủy Đảng và ngành Tuyên giáo của thành phố đã tập trung công tác tư tưởng, lồng ghép tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản liên quan của Trung ương và Thành ủy về đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm vững tình hình tư tưởng, chủ động giải quyết những vấn đề nảy sinh, vấn đề nổi cộm ở cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng; tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng đại hội cấp cơ sở, đại hội đảng bộ các quận, huyện và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp của thành phố đã tổ chức tuyên truyền đại hội Đảng các cấp qua hình thức lồng ghép trong các hội nghị; phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua, xây dựng công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến thời điểm này đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố.

* Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai như thế nào, thưa bà?

- Đến thời điểm này, công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đã bước vào giai đoạn cao điểm. Sở Văn hóa và Thể thao đang tập trung hoàn tất công tác trang trí tại nơi diễn ra Đại hội và các trục đường chính của thành phố. Tại các địa phương, chính quyền các quận, huyện, phường, xã đã nỗ lực khắc phục hậu quả của mưa, lũ vừa qua để tập trung trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng Thành ủy đang tiến hành kiểm tra công tác tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố tại các quận, huyện để bảo đảm công tác trang trí phải thống nhất, đúng quy định và khắc phục ngay những lỗi trong tổ chức trang trí. Từ nay đến ngày diễn ra Đại hội, thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền; hướng dẫn các cơ quan, trụ sở, tàu thuyền và nhân dân treo cờ Tổ quốc cũng như ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Đây cũng là giai đoạn cao điểm tuyên truyền Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố của các cơ quan báo, đài của thành phố, thể hiện qua việc tăng thời lượng, dung lượng thông tin tuyên truyền sinh động, khách quan, toàn diện những nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội, quân và dân thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời phản ánh những nguyện vọng, đề xuất, hiến kế của nhân dân, nhà đầu tư, du khách… đối với Đà Nẵng trong giai đoạn tiếp theo.

Các cơ quan báo, đài của thành phố cũng tổ chức tuyên truyền lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; đồng thời thông tin định hướng dư luận và phản bác thông tin xuyên tạc, sai sự thật của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc chủ trương, chính sách, đường lối phát triển của đất nước và thành phố, công tác nhân sự trước thềm Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Để chuẩn bị cho công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức buổi thông tin tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố.

* Việc tổ chức cho báo chí tác nghiệp đưa tin Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và cung cấp thông tin về Đại hội cho báo chí như thế nào?

- Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày: 20, 21 và 22-10-2020 (phiên trù bị từ chiều ngày 20-10).

Theo nhiệm vụ được phân công, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền về Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, tổ chức thông tin cho báo chí bằng hình thức thông cáo báo chí về tình hình diễn biến từng buổi của Đại hội và tổ chức họp báo thông tin nhanh kết quả ngay sau khi Đại hội kết thúc. Đối với các cơ quan báo chí được mời trực tiếp tác nghiệp đưa tin Đại hội sẽ được bố trí khu vực tác nghiệp riêng, có đường truyền Ineternet phục vụ truyền thông tin về cơ quan báo chí và thực hiện theo quy chế tác nghiệp tại Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

* Cảm ơn bà!

Tập trung tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Sáng 14-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 10-2020 và tập huấn công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; chuyên đề Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuyên đề Những vấn đề mới đặt ra và định hướng chính sách đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo lưu ý, cần tập trung tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục nghiên cứu sâu, kỹ và tuyên truyền, lan tỏa giá trị bài viết quan trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, ông Đoàn Văn Báu nhấn mạnh, đây là sự kiện rất quan trọng, cần tập trung tuyên truyền, tạo động lực thi đua mạnh mẽ, sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; trong đó, cần tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực những năm qua...

ĐẶNG NỞ

SƠN TRUNG thực hiện

;
;
.
.
.
.
.