Tập trung giải quyết các kiến nghị, đơn thư còn tồn đọng, kéo dài

.

ĐNO - Báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; đơn thư của công dân tại kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố khóa IX diễn ra sáng 7-12, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung đề nghị UBND thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đơn thư còn tồn đọng, kéo dài.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; đơn, thư của công dân. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; đơn, thư của công dân. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Báo cáo cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến sau kỳ họp thứ 15, Thường trực HĐND thành phố đã chuyển UBND thành phố xem xét, giải quyết 1.638 kiến nghị. Qua rà soát, có 1.361/1.638 kiến nghị đã được UBND giải quyết xong, chiếm tỷ lệ 83,09%; còn 277/1.638 kiến nghị đang được xem xét, tiếp tục giải quyết, chiếm tỷ lệ 16,91%.

Riêng 162 kiến nghị cử tri tiếp nhận qua tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15, đến nay 162/162 kiến nghị đã được UBND thành phố trả lời, đạt tỷ lệ 100%; trong đó có 56/162 kiến nghị đã được giải quyết xong chiếm tỷ lệ 34,56%, còn 106/162 kiến nghị đang trong quá trình giải quyết chiếm tỷ lệ 65,44%.

Đối với việc xử lý đơn, thư công dân, từ đầu năm 2020 đến nay, Thường trực HĐND thành phố tiếp nhận 385 đơn, thư của tổ chức và công dân; đã xử lý 97 đơn; chuyển các cơ quan chức năng 273 đơn; 15 đơn đang trong quá trình tham mưu, xử lý. Đối với các đơn chuyển, đến nay đã giải quyết 256 đơn, còn 17 đơn đang giải quyết.

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung, UBND thành phố và các sở, ngành đã quan tâm chỉ đạo giải quyết, xử lý những kiến nghị của cử tri; đồng thời tiếp thu, nghiên cứu những đề xuất, góp ý của cử tri nhằm góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Tuy nhiên, tiến độ giải quyết đơn thư còn chậm, một số đơn thư chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là những kiến nghị, đơn thư trong thời gian dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Do đó, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung đề nghị UBND thành phố cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành xử lý các kiến nghị của cử tri phản ảnh, đơn, thư của công dân, xem đây là một trong những nội dung để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của sở, ngành trong năm. Đặc biệt, cần tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đơn, thư còn tồn đọng, kéo dài, nhất là 9 đơn đã giám sát trong 6 tháng đầu năm 2019 đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

Bên cạnh đó, cần giải quyết có hiệu quả các kiến nghị, đơn thư của doanh nghiệp theo hướng đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, cần giải quyết dứt điểm các nội dung theo thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ, các phiên giải trình.

UBND thành phố cần chỉ đạo rà soát việc phân công, phân cấp, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư công dân; tăng cường trách nhiệm kỷ cương hành chính, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân.

LAM PHƯƠNG - TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.