Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng

.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Đại học (ĐH) Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2000 với vị trí, phạm vi ranh giới thuộc quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) có quy mô diện tích đất 300ha (110ha thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn và 190ha thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn).

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung ĐH Đà Nẵng (đã được phê duyệt năm 2004) và chiến lược phát triển ĐH Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; rà soát, hoàn chỉnh các dự án theo yêu cầu phát triển mới về quy mô đào tạo, bối cảnh phát triển của khu vực và hoàn thiện ĐH Đà Nẵng trở thành một trong ba trung tâm đào tạo ĐH trọng điểm quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế…

Quy hoạch cũng quy định phương án tổ chức tái định cư; các dự án ưu tiên đầu tư (phân kỳ đến năm 2025, từ năm 2026-2030 và từ năm 2031-2035) và nguồn lực thực hiện bao gồm vốn ngân sách Nhà nước (Trung ương và địa phương), vốn vay ODA, vốn kêu gọi đầu tư PPP, vốn từ nguồn thu hợp pháp của ĐH Đà Nẵng và các nguồn hợp pháp khác.

Về chức năng của khu vực quy hoạch, quyết định nêu rõ đây là khu chức năng đặc thù, trung tâm giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực cấp quốc gia và quốc tế; chức năng của khu vực bao gồm các khu học tập và cơ sở nghiên cứu khoa học, khu nghiên cứu phát triển, ươm tạo; khu phục vụ chung, khu thương mại dịch vụ và khu lưu trú; khu thể dục- thể thao, giáo dục quốc phòng, an ninh; quảng trường và các không gian mở kết nối…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.