ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0

.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống 10 chữ Vàng của ngành Bưu điện: “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” và những thành quả trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ đơn vị qua các thời kỳ; quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, vận dụng thực tiễn sinh động vào điều kiện cụ thể của Đảng bộ.

VNPT Đà Nẵng là đối tác tham gia thực hiện nhiều đề án phát triển thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn VNPT ký kết hợp tác về triển khai xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020.  Ảnh: VNPT Đà Nẵng
VNPT Đà Nẵng là đối tác tham gia thực hiện nhiều đề án phát triển thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn VNPT ký kết hợp tác về triển khai xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020. Ảnh: VNPT Đà Nẵng

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Ban Chấp hành Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên và các tổ chức đoàn thể phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng và của Tập đoàn VNPT Việt Nam. Cụ thể, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2015-2020 như sau: Tốc độ tăng trưởng doanh thu địa bàn tăng trưởng bình quân 13%; tốc độ tăng trưởng năng suất lao động bình quân theo doanh thu địa bàn: 20%; tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân: 17,2%; “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh 2015-2017” trên 90%; “Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ 2018-2019” trên 90%; tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh đã ghi nhận những kết quả quan trọng với việc Viễn thông Đà Nẵng đã cụ thể hóa Nghị quyết và tập trung thực hiện theo chỉ đạo của thành phố nhằm đáp ứng kịp thời việc cung cấp dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin (VT-CNTT) tại địa phương. Về viễn thông, chú trọng nâng cao năng lực, chất lượng mạng lưới với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố và các cơ quan ban, ngành của thành phố; đồng thời phục vụ khách hàng tốt nhất; bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình  trực tuyến phục vụ các hội nghị, sự kiện quan trọng của thành phố, đất nước, đặc biệt là phục vụ thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2017, Đại hội thể thao biển ABG5,...

Trong lĩnh vực CNTT, Viễn thông Đà Nẵng đã tiếp cận triển khai đồng bộ các nội dung trong thỏa thuận hợp tác về đề án SmartCity tại các quận; tư vấn 4 đề án về Smartcity, đang triển khai xây dựng 12 hệ thống phần mềm; xây dựng đề án ”Khu công nghệ cao thông minh”…; triển khai các module về xây dựng thành phố thông minh và Chính phủ điện tử (như phần mềm VnEdu, giải pháp “Quản lý thu - Phát hành biên lai điện tử, hợp đồng điện tử - Thu tiền và gạch nợ online” và giải pháp “Quản lý hồ sơ công chứng, chứng thực - Phát hành biên lai điện tử, hợp đồng điện tử”). Đồng thời, Viễn thông Đà Nẵng đã hoàn thành cung cấp hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn cáp quang kết nối cho hệ thống camera an ninh của Công an thành phố Đà Nẵng, nhằm góp phần đẩy mạnh việc triển khai chính phủ điện tử, hướng đến thành phố thông minh.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, coi trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được tiến hành thường xuyên, đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, vai trò của bí thư chi bộ và cấp ủy được coi trọng. Qua đánh giá, phân loại hằng năm, có trên 90% tổng số tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trong đó gần 20% đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ. Thực hiện đúng quy chế làm việc, quy trình tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; công tác bổ nhiệm được thực hiện theo đúng Nghị quyết về công tác cán bộ đã ban hành. Hiện Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng có 8 Đảng bộ cơ sở và 3 chi bộ cơ sở. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc.     

Trụ sở làm việc của VNPT Đà Nẵng.
Trụ sở làm việc của VNPT Đà Nẵng.

Nhiệm kỳ 2015-2020 là giai đoạn mà Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng có sự thay đổi lớn về nhiều mặt; đó là Đảng bộ được nâng cấp thành đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở. Theo đó đã tổ chức lại các tổ chức đảng của 2 khối Kinh doanh và Kỹ thuật. Về chuyên môn, thực hiện tái cơ cấu mô hình tổ chức đi đôi với xây dựng vị trí chức danh và thực hiện các cơ chế, chính sách theo mô hình quản trị mới. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã được Thành ủy Đà Nẵng công nhận và tặng bằng khen Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 2 năm liền (2016 và 2017); các năm 2015, 2018 và 2019 Đảng bộ được công nhận là đảng bộ ”Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng đặt ra mục tiêu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0”; gắn trách nhiệm chính trị của Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, đồng hành cùng thành phố tạo động lực cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Theo đó, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu với doanh thu hằng năm tăng 3-5% so với thực hiện năm trước đó. Năng suất lao động bình quân hằng năm tăng 5-7%.

Giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao là tập trung huy động mọi nguồn lực bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh. Về tổ chức bộ máy, Đảng bộ tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đánh giá, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo quy chế và phân cấp quản lý cán bộ, sát tình hình thực tế và phù hợp với năng lực, hiệu quả và mức độ hoàn thành công việc của cán bộ; đẩy mạnh công tác đầu tư mạng lưới hiện đại, đồng bộ, kịp thời chuyển đổi công nghệ đáp ứng nhu cầu hạ tầng, chất lượng mạng và dịch vụ phục vụ tốt chiến lược VNPT 4.0. Về kinh doanh, Đảng bộ chú trọng phát triển và cung cấp các dịch vụ mới, các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng mạng cáp quang băng rộng, mạng di động 4G/5G cũng như phát triển ứng dụng CNTT.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ đến, Ban Chấp hành Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0, Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Tập đoàn VNPT là “Khẳng định vai trò chủ lực, dẫn dắt của Tập đoàn VNPT trong chuyển đổi số tại Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa đất nước”.

 

ĐẢNG BỘ VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG

;
;
Tin liên quan
.
.
.
.
.