Đà Nẵng cuối tuần

Mùa đổ nước ruộng bậc thang Mù Cang Chải

15:08, 14/05/2022 (GMT+7)

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải nằm trên các sườn núi, ở huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây là những thửa ruộng của đồng bào dân tộc Mông đã canh tác suốt nhiều thế kỷ, với điểm nhấn gần 500 ha trên địa bàn 3 xã: La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Dế Xu Phình - nơi ruộng bậc thang nằm tập trung như những mâm xôi vàng. Mỗi năm có hai mùa ruộng bậc thang đẹp nhất: mùa đổ nước khoảng tháng 5, tháng 6 và mùa lúa chín vào tháng 9, tháng 10.

Mùa đổ nước, người dân đắp đập, ke bờ, dẫn nước vào ruộng để chuẩn bị cày ải, gieo mạ và cấy lúa. Đâu đâu cũng thấy những thửa ruộng bậc thang xếp tầng tầng, lớp lớp trải rộng khắp các quả đồi.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu những hình ảnh Mùa đổ nước ruộng bậc thang Mù Cang Chải của tác giả Hữu Thanh.

Cấy lúa ở Chế Cu Nha.
Cấy lúa ở Chế Cu Nha.
Cày ruộng ở La Pán Tẩn.
Cày ruộng ở La Pán Tẩn.
Đường nét ngày vào vụ cấy.
Đường nét ngày vào vụ cấy.
Hoa của núi đồi La Pán Tẩn.
Hoa của núi đồi La Pán Tẩn.
Hòa sắc mùa đổ nước Mù Cang Chải.
Hòa sắc mùa đổ nước Mù Cang Chải.
Làm đất trên đồi Mâm Xôi.
Làm đất trên đồi Mâm Xôi.
Cấy lúa trên thửa ruộng ở đồi Mâm Xôi.
Cấy lúa trên thửa ruộng ở đồi Mâm Xôi.
Mùa đổ nước ở Tú Lệ.
Mùa đổ nước ở Tú Lệ.

Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: tsbaodanang@gmail.com

.