Triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng

.

Ngày 27-5, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố cho biết, UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 46-CTr/TU ngày 25-2-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện chuyên đề “Phối hợp, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để xây dựng và triển khai một số cơ chế chính sách đặc thù, các dự án động lực, trọng điểm, tạo sự liên kết, lan tỏa phát triển trong khu vực, phát huy vai trò hạt nhân của Đà Nẵng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên”.

Kế hoạch được thực hiện từ nay đến năm 2030 và là căn cứ để các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình số 46-CTr/TU.

Nội dung kế hoạch đề ra nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025 là nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và mô hình cơ quan quản lý cảng thống nhất tại Đà Nẵng theo hướng tiên tiến, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế...

UBND thành phố cũng chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án động lực của khu vực; chủ động đề xuất với Trung ương quan tâm, hỗ trợ đầu tư, thực hiện các dự án mang tính liên kết vùng; đề xuất Trung ương sớm phân bổ đủ nguồn vốn để đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu trở thành cảng cửa ngõ quốc tế của vùng. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án giao thông động lực, trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Giai đoạn 2020-2025, UBND thành phố lập, triển khai thực hiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai có hiệu quả đề án xây dựng thành phố thông minh; triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế với tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế, hợp tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ, tiếp tục hình thành các tuyến phố chuyên doanh, chợ đêm, chợ đầu mối, trung tâm mua sắm quy mô lớn trên địa bàn thành phố...

Tiếp đến giai đoạn 2025-2030, thành phố đặt mục tiêu triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Đà Nẵng, và được Chính phủ thông qua tại Nghị định của Chính phủ về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Đà Nẵng. Triển khai hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, mô hình cơ quan quản lý cảng thống nhất tại Đà Nẵng.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công trình, dự án động lực của khu vực như Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, mở rộng hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, tuyến đường sắt tốc độ cao qua vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, cảng Liên Chiểu, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Làng Đại học Đà Nẵng...

Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học, công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao. Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên...

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.